Välkommen att teckna B-aktier i Zordix AB (publ) i samband med emissionen

Erbjudandet i sammandrag

Bakgrund och motiv

Zordix är ett Umeå-baserat spelutvecklingsbolag som grundades år 2009 av spelveteranen Matti Larsson. Bolaget har uppvisat en stabil tillväxt med lönsamhet redan från start och är på god väg att bli en ledande spelutvecklare och förläggare inom Powersports-spel. Genom att positionera sig mot mindre och lönsamma nischmarknader har Zordix erhållit en unik position på den annars hårt konkurrensutsatta spelmarknaden.
Zordix utvecklar och publicerar spel under egna varumärken och äger samtliga sina IP:n till PC och de stora spelkonsolerna Playstation 4, Xbox One, 3DS och Nintendo Switch. Bolaget använder sig av en digital distributionsstrategi och är licensierad utgivare för alla stora spelkonsoler, det vill säga Playstation 4, Xbox One, 3DS och Nintendo Switch, varav den senare har en central roll i flera av Zordix kommande spel.

Zordix har en lång historik av att lansera egna spel och har åtta produkter under egna varumärken ute på marknaden. Bolagets mest framgångsrika varumärke är Moto Racing-serien, med hyllade titlar som Aqua Moto Racing Utopia (2016, 2017, 2018) och Snow Moto Racing Freedom (2017).

Under våren 2018 har Bolaget tecknat avtal med en ännu icke annonserad internationell storförläggare på en ny produktion med garanterade intäkter om cirka 20 MSEK som inkommer löpande under cirka 1,5 års tid. Produktionen avser ett nytt PowerSports racingspel med terrängfordon för minst fyra spelplattformar och är mer än fyra gånger större än någon av Zordix tidigare affärer. Projektet ger en god grund även för år 2019 då starten av fler nya utvecklingsprojekt beräknas annonseras.

Zordix befinner sig i rätt stadium för det planerade erbjudandet, vilken möjliggör för Bolaget att accelerera sin tillväxt och fortsätta utvecklandet och lansering av nya spel. Erbjudandet innebär en möjlighet att investera i ett tidigt skede i en växande oberoende spelutvecklare på den internationella marknaden.

Zordix har även ansökt om notering av B-aktien på NGM Nordic MTF. Noteringen på NGM Nordic MTF syftar till att öka kännedomen om Bolaget bland såväl befintliga och potentiella spelare, partners, spelutvecklare och andra intressenter. Detta förväntas bidra till att stärka Zordix position både i Sverige och internationellt samt skapa gynnsamma förutsättningar för framtida tillväxt.

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,8 MSEK motsvarande cirka 27,1 procent av erbjudandet.

Kort om Zordix

Zordix mission är att bygga och förädla ikoniska varumärken för konsol- och datorspel inom motorsportgenren Powersports. Zordix äger, utvecklar, och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Tidigare spel som Zordix utvecklat och förlägger är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D och Aqua Moto Racing 3D.

Emissionsdokument

Teckna här

Övriga instruktioner för att teckna:

Teckna via Nordnet
– Logga in
– Min depå
– Nyintroduktioner IPO
– Zordix AB (Publ)
– Svara
– Välj önskat belopp att teckna

Teckna via Avanza
– Logga in
– Mina sidor
– Nyintroduktioner & Emissioner
– Övriga erbjudanden
– Zordix AB – Nyteckning av aktier
– Läs mer och Svara
– Välj önskat belopp att teckna